KAJIAN KRISTOLOGI OLEH MUALAF CENTER JAKARTA: SEJARAH AGAMA KRISTEN YANG PERLU DIKETAHUI SEMUA UMAT

Dakwah yang sesungguhnya adalah berdakwah kepada manusia yang belum mengerti ajaran Allah, mengajaknya untuk belajar agama Islam sebagai agama yang dirahmati, dan diridhoi Allah. Serta agama yang murni diperintahkan Allah kepada utusannya agar disampaikan kepada para umatnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita (ummat Islam) untuk senantiasa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah untuk berusaha mendapatkan hidayah-Nya dengan cara belajar agama Islam. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Imron ayat 20, menyatakan bahwa:

Continue reading

KAJIAN KRISTOLOGI OLEH MUALAF CENTER SURABAYA: UMAT ISLAM MENGAMALKAN AJARAN YESUS

Kajian Kristologi Mualaf Center Surabaya: Umat Islam Mengamalkan Ajaran Yesus?

Yesus adalah orang yahudi yang dipercayai pengikutnya dan mendapatkan gelar sebagai Mesias, dalam bahasa yunani kata Mesias disebut Khristos dan yang biasa kita kenal sebagai Kristus. Pengikut Kristus menurut bahasa belanda disebut Christen. Dari sinilah asalmula nama agama Kristen terbentuk sebagai pengikut Yesus Kristus. Sedangkan dalam Islam, Yesus dipercayai sebagai Nabi Isa yang diutus Allah untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa kepada orang yahudi agar mereka selamat.

Continue reading

KAJIAN KRISTOLOGI OLEH MUALAF CENTER MALANG: YESUS LEBIH DIMULIAKAN AGAMA ISLAM DARIPADA KRISTEN

MUALAF CENTER MALANG: ALLAH MENGUTUS NABI DAN ROSUL PADA SETIAP
UMAT-UMATNYA

Agama Islam adalah agama Allah Ta’ala yang telah mengutus Nabi dan Rosul pada setiap umat-umatnya. Sebagai contoh yang menjadi 3 diantara agama terbesar dunia, yakni: Nabi Musa untuk umat Yahudi, Nabi Isa untuk umat Nasrani, dan Nabi Muhammad untuk umat Islam.

Agama Islam melanjutkan dan menyempurnakan agama terdahulu, yang ajarannya telah disampaikan oleh Nabi dan Rosul sebelum Muhammad, dari mulai Nabi adam hingga Isa, dan berakhir pada ajaran Nabi Muhammad. Allah telah mengutus para Nabi dan Rosul untuk mengajak para umatnya bertaqwa dan hanya menyembah kepada Allah yang maha esa.

Continue reading