GERAKAN QURBAN TIDAK BIASA UNTUK MUALAF DI PEDALAMAN (QURBAN 2022)

Qurban bersama MCN Aya Sofya 2022

Seperti tahun sebelumnya, kami cukup sukses menyalurkan hewan qurban di pedalaman nusantara sebagaimana laporan qurban 2021. Antusiasme dari para muqarib pada tahun lalu cukup besar, terlebih lagi mualaf di pedalaman sangat senang. Sehingga hal itu membuat kami pada akhirnya kembali mengadakan layanan qurban bersama MCN AYA SOFYA kepada para muqarib yang hendak berkurban di tahun 2022.

Dengan tagline “Gerakan Qurban Tidak Biasa untuk Mualaf di Pedalaman”, kami membuka peluang ladang amal berkurban seluas-luasnya untuk sasaran mualaf miskin di Pedalaman.

Continue reading

QURBAN 2021: GERAKAN QURBAN TIDAK BIASA UNTUK MUALLAF DI PEDALAMAN

Berqurban bukan sekedar ibadah tahunan yang dilakukan oleh ummat Islam. Namun juga merupakan bukti ketaqwaan dan ketulusan cinta kepada Allah Ta’ala. Daging dan darah dari hewan qurban sama sekali tidak sampai kepada Allah tetapi dapat saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Sesungguhnya dari berkurban ini yang sampai kepada Allah adalah kualitas taqwa pada diri seorang Muqarib (orang yang berkurban) dalam menjalankan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

Continue reading